Kristus na kříži

Buchlovská Madona

Sv. Nepomuk

Reliéf sv. Jiří

Sestava sv. Jiří

Sv. Jiří Pražský hrad