OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

 Zákazník nákupem v tomto e-shopu souhlasí s  obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou pro zákazníka a prodávajícího závazné.

2. Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Váhy a rozměry obsažené na WWW stránkách jsou nezávaznými údaji. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3.Místo plnění

Místem plnění je jen území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky ze zahraničí, ani objednávky s místem dodání, která jsou v zahraničí.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění  formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní slouva vzniká potvrzením převzetí objednávky. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena jiná smlouva požívají výhod nabízených prodávajícím na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Ceny  jsou platné v okamžiku objednání.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen,  výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od ostatních dodavatelů a surovin potřebných k výrobě zboží.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení objednávky.

Platba lze provést jen bankovním převodem. Po objednání bude zákazník vyzván mailem k platbě bankovním převodem. Součástí výzvy bude číslo konta, kam má zákazník provézt platbu za objednané zboží a variabilní symbol. Jiná forma platby není možná. Faktura bude přiložená v balíku se zbožím.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné 100,- Kč + DPH (121,-Kč ).

6. Dodací lhůta

Běžná dodací lhůta trvá 4 až 8 pracovních dnů a začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Zboží je ruční prací a většinou je na skladě.  V případě, že objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající jiný předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Taková dodací lhůta pak může trvat 2  týdny. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

7. Dopravní podmínky a poštovné

Objednávky zasílám jen Českou poštou. Cena balného a poštovného je 100,- Kč. Dopravní lhůta je závislá na přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.

U vybraných zákazníků rozvážím zboží zdarma po celé ČR.

8. Záruka a servis

Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14. dnů od převzetí zboží od dopravce. V tom případě kupující musí do 14. dnů od převzetí zboží vrátit. Prodávající po odstoupení od smlouvy vrátí peníze kupujícímu a to nejpozději do 10 dnů po obdržení vráceného zboží prodávajícímu. Zboží je dodáváno se zárukou  24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Platné od 1.9.2014